Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Haber Detayı
14 Eylül 2017 - Perşembe 16:59
 
AK PARTİ MALTEPE'DE İMAR BİLMECESİ
Necati Atagül/Maltepe Belediyesi İmar Komisyonu Üyesi Ak Partili Enver Küçükvar’ın oybirliğiyle geçirdiği imar plan tadilatına Ak Parti Meclis Üyeleri topluca HAYIR dediler.
GÜNDEM Haberi
AK PARTİ MALTEPE'DE İMAR BİLMECESİ

Bağlarbaşı Mahallesindeki 16135 ve 16136 ada muhtelif parseller üzerinde yapılan görüşmelerde Ak Parti Meclis üyeleri arasındaki Anlaşmazlık güne damgasını vurdu.

Maltepe Belediyesi İmar Komisyonu Üyesi Ak Partili Enver Küçükvar’ın oybirliğiyle geçirdiği imar plan tadilatına Ak Parti Meclis Üyeleri topluca HAYIR dediler.

Aynı konuda yine bir İmar plan tadilatına aynı kişiler topluca EVET demişlerdi.

Aydınoğlu tesislerinin etrafındaki Plan tadilatında da Enver Küçükvar EVET oyu verirken Ak Parti Meclis Üyeleri topluca CHP Meclis üyeleri ile ( plan oy birliğiyle geçti) EVET oyu verdiler.

Maltepe Belediye Başkanlığın 13.09.2017 tarihinde yapılan 4.toplantı dönemi 2.birleşimin 1.oturumundadaki meclis gündeminde yer alan Bağlarbaşı Mahallesindeki 16135 ve 16136 ada muhtelif parseller üzerinde yapılan görüşmelerde Ak Parti Meclis üyeleri arasındaki Anlaşmazlık güne damgasını vurdu.

Maltepe Belediye meclisinin 03.07.2017 tarihinde İmar Komisyonuna havale edilen Bağlarbaşı mahallesi 16135-16136 ada muhtelif parseller ile kadastral boşluğa ilişkin hazırlanıp onaylanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğine karşı yapılan itirazlar genel plan notu ve ilgili yönetmelikler kapsamında İmar Komisyonu tarafından oy birliği ile 12.09.2017 tarihli İmar Komisyonu Raporu ile kabul edildi.

Meri Plandaki durumunda, Maltepe İlçesi 16135 (eski:5617) ada 116, 117, 118, 119 nolu parseller ile 16136 (eski:1536) ada 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 parseller, 16.04.2005 t.tli 1/5000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Nazım İmar Planı’nda da K2 lejantlı 500 kişi/ha yoğunlukta konut alanında kalmakta olup, meri 26.02.2007-08.10.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planında, 16136 ada 125 ve 126 parselin tamamı 0.20-0.40/1.50 ve (5/A-/4) yapılanma koşullarında Konut Alanı, diğer parseller ise kısmen yol, çoğunlukla 0.20-0.40/1.50 ve (5/A-/4) yapılanma koşullarında Konut Alanı olarak planlanmıştır. Mer’i planda adalar arasında yaklaşık 5 m. genişliğinde yaya yolu bulunmaktadır.

 Plan notlarında;

“K1, K2 ve K3 Konut Alanlarında yapılacak toplu uygulamalarda, uygulama yapılacak alan;

Toplam 10 adet parsel veya

5000 m2 den az olmamak üzere 1 ile 9 parsel veya

3000 m2 den az olmamak şartıyla 1 adet yapı adası,

Toplulaştırılarak tek parsel olarak düzenlenmesi halinde ikinci yüksek yoğunluk değerinden uygulama yapılabilir.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

Meri 1/1000 ölçekli planın II.Özel Hükümler-5.Konut Alanları başlığı altında toplu uygulama şartları:

Toplu uygulamalarda uygulama yapılacak alan: en az 10 adet parselin tevhidinden sonra oluşacak parselde, minimum net parsel büyüklüğü 5000 m2 olan parsellerde, 3000 m2’den az olmamak şartı ile bir adet yapı adası oluşması halinde: emsalli yerlerde mevcut emsal değerine E = 0.50 ilave yapılacaktır. Kat adedi belirlenmiş bölgede 1 kat ilave edilecektir.”

Şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yukarıda bahse konu parseller üzerinde bulunan 5 m genişliğindeki 250 m2.lik yolu Maltepe Belediye Başkanlığının 250 m2.lik yolun kaldırılması ve karşılığında yanında yer alan bir başka parsel üzerinde 255 m2.lik alanı çocuk alanı ve park olarak kamuya terkedilmesi karşılındaki teklifi kabul ederek onaylıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının Yol kaldırılma işleminin onaylanmasının ardından mevcut parseller 3000 m2.lik bir adaya dönüşüyor. Parsellerin 3000m2.lik bir adaya dönüşmesinin ardından mevcut 1,5 emsali bulunan parseller ayrıca 0.50 emsal artışı kazanıyor.

EMSAL, KAT ADEDİ GEÇERLİ DEĞİLDİR

Plan notlarında, Toplu uygulamalarda uygulama yapılacak alan: en az 10 adet parselin tevhidinden sonra oluşacak parselde, minimum net parsel büyüklüğü 5000 m2 olan parsellerde, 3000 m2’den az olmamak şartı ile bir adet yapı adası oluşması halinde: emsalli yerlerde mevcut emsal değerine E = 0.50 ilave yapılacaktır. Kat adedi belirlenmiş bölgede 1 kat ilave edilecektir.” Şeklinde hüküm bulunmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Maltepe İlçesi, 16135(eski5617) ada 116, 117, 118, 119 nolu parseller ile 16136 (eski1536) ada 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 parsellere ve kadastral yol alanına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifi incelenmiş olup, “26.02.2007 tt’li 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı ve plan notlarında verilen yapılaşma şartlarını geçemez.”,  “Meri imar planında verilen toplu uygulama şartları (emsal, kat adedi) geçerli değildir.” Şeklinde plan notlarının ilavesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. Diyerek ortadaki yolun kaldırılması ile 3000 m2.lik tek adaya dönüşen parsel sahiplerinin yasadan doğan hakkı olan 0.50 emsal artışı uygun bulmadı.

MECLİS OYLAMASINDA OY ÇOKLUĞUYLA RED ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Maltepe Belediye Başkanlığına gönderilen 0.50 emsal artışını CHP’li imar Komisyonu Üyeleri ve Ak Parti İmar Komisyonu Üyeleri Alev Dağlayan ve Özgür Yıldırım Kabul ederek imzaladı.

İmar Komisyonunun uygun bulduğu rapor Belediye Meclisinde Ak Partili Meclis üyelerinin ret oylarına karşılık CHP’nin oyları ile oyçokluğu ile Meclisten Geçti.

YA AK PARTİ İMAR KOMİSYONU ÜYESİ YA DA AK PARTİ MECLİS GURUBUNDA SORUN VAR.

Maltepe Belediyesinin Ak Partili İmar Komisyon Üyesi Enver Küçükvar’ın Yapılan iş ve imzaladığım Komisyon raporu tamamen yasalar uygundur. Söylemlerine karşılık Ak Parti meclis gurubunun Meclis oylamasında İmar Komisyon raporunu yok sayarak İmar komisyonu üyesinin her şey tamamen yasalara uygun demesine rağmen Ret oyu kullanması Vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı.

Bağlarbaşı mahallesindeki konuya birebir benzer olayın Maltepe Aydınevler Mahallesinde Yaşandığı Aydınevler mahallesindeki parsellerin ortadaki yolun kaldırılmasının ardından adaya dönüşen parsellerin alması gereken fazladan 0.50 emsal artışının oybirliği ile geçiren ve olumlu oy kullanan Ak Parti Meclis gurubunun tamamı ile benzer işteki bir olayda Ret vermesi de kafaları karıştırdı.

Yapılan Meclis Oylamasına Ak Parti İmar komisyonu üyesi Enver Küçükvar katılmadı.

Kaynak: Editör: Necati Atagül
Etiketler: AK, PARTİ, MALTEPE'DE, İMAR, BİLMECESİ,
Yorumlar
ahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı