Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Haber Detayı
22 Aralık 2017 - Cuma 17:52
 
CHP MALTEPE İLÇE BAŞKAN ADAYI ENGİN ÖZKAN'DAN 7 HEDEF
Güzel Ülkemizin elimizin altından kayışına her gün şahitlik ediyoruz. Normal şartlarda akıl sağlığımızı bozacak kadar akıl almaz olayları sıradan, günlük gelişmeler gibi takip ediyoruz.
SİYASET Haberi
CHP MALTEPE İLÇE BAŞKAN ADAYI ENGİN ÖZKAN'DAN 7 HEDEF

Maltepe ilçe örgütü kendi ilçe başkanını ve yönetimini kendisi demokratik hakkını kullanarak seçmelidir.

2019 seçimlerinde bu anlayışla girildiği Yerelde ve Genelde Yeniden “İKTİDAR”Yapmak için “HEDEFLER” koyan bir parti örgütü seçimi oluşturmalıyız! Bu sorumluluk “BİZİM” temel amacımızdır.

CHP MALTEPE İLÇE BAŞKAN ADAYI ENGİN ÖZKAN

 

Cumhuriyet Halk Partisini Yerelde ve Genelde iktidar Yapmak için 7 Temel Hedef

HEDEF 1: Partiyi, Temsil Gücü Yüksek, Katılımcı ve Etkin Bir örgüt Yapısına Kavuşturacağız.

YK üyelerini yeterlilik ve liyakat esasına göre belirleyecek,  Kadınların ve Gençlerin katılımının azami ölçüde yüksek olduğu bir yönetim oluşturacağız.

Tüm partililerin siyasal üretim sürecine dahil olacağı yeni çalışma ve danışma kurulları oluşturacağız.Tüzük'te yer alan ancak çalıştırılmayan kurulları etkin hale getireceğiz.

Maltepe'de bulunan tüm üniversiteler, okullar, kamu ve özel yurtlar, hastaneler, eczaneler Aile Hekimlikleri ve Maltepe Belediyesi'nce işletilen tesislerin her biri için, Parti Temsilcisi belirleyecek ve bu kurumları düzenli olarak izleyeceğiz.

Katılımcı, düzenli ve hazırlıklı örgüt toplantıları ile katilim süreçlerini güçlendireceğiz.

HEDEF 2:Mahalle Temsilciliklerini Yeniden Yapılandıracak, Etkinliğini Arttıracak ve Siyasetin Temel Odağı Haline Getireceğiz

Her mahalleye Temsilcilikleri oluşturacağız.
Mahalle temsilciliklerini 2 haftada 1 toplayacak, ilgili ilçe Başkan Yardımcısı ile birlikte aylık toplantılar düzenleyecek; Mahalle zirveleri ile toplumla ilişkileri güçlendireceğiz.

Her mahallede 3 kişilik bir sosyal Komite kuracak; doğum-ölüm-hastalık-önemli olaylar gibi gelişmelerde partiyi temsil etmesini sağlayacağız.

HEDEF 3: Parti üyelerinin Sayısını ve Niteliğini Arttıracak, Parti içi iletişimi Güçlendireceğiz.

Mevcut üyelerle mahalle temsilcilikleri aracılığıyla yüz yüze görüşmeler yapacağız. Bu çalışmalar ve düzenlenecek çalıştay ile mevcut üyelerde bir değişim algısı başlatacağız.

Mahallelerde yapılacak taramalar ile CHP ilke ve politikalarına yakın genç ve kadınların partiye kazandırılması için hedef bazlı çalışmalar yapacağız. Başta kadın ve gençler olmak üzere 2 yıl içerisinde parti üye sayısını iki katına çıkaracağız.

Partililerin gelişimine katkı yapacak, yetişkin eğitimi ilkelerine uygun, 5 temel eğitim süre geliştireceğiz: Görev Gereği Yapılacak oryantasyonlar, Temel Siyaset Eğitim Program, Aday olunan Pozisyona Yönelik Eğitimler, Seçimlere Yönelik Eğitimler, Tematik Alan Eğitimleri iki ayda bir, uzmanların sunumu ile tüm üyelerin katılımına açık tematik etkinlikler gerçekleştireceğiz.

Her ay 1 Bölge Milletvekili ile örgütümüzü biraraya getireceğiz. Sendika ve STK'ların temsilcileri ile yılda birkez tematik toplantılar yapacağız.

Parti üyelerinin parti ile iletişimini arttıracak, bu amaçla partili üyelerimize yönelik bir portal kuracak, 2 haftada e-bülten çıkaracak, 3 ayda 1 mahalle temsilcileri ve ilgili çalışma grubu tarafından üyelere elden teslim edilecek bir yayın çıkaracağız.

 

HEDEF 4:Parti içi Demokrasiyi Güçlendireceğiz, İlçe Yönetim Kurulu, Çalışma Kurulu, Danışma Kurulu, Mahalle Temsilcilikleri ve diğer seçim içeren süreçlerde adayların tanıtımı için eşit koşullar yaratacağız. Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeliği adayları sürecinde şeffaf bir tanıtım süre yaşanması ve yeterlilik bazlıseçimler yapılması için tedbirler alacağız.

HEDEF 5: Örgütsel Çalışmalarda Stratejik Yönetim Anlayışını Temel Alacağız

Çalışmaların planlı ve bütünleşik bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla Maltepe İlçe Strateji ve uygulama belgesi’nin faaliyetlere temel teşkil etmesini sağlayacağız.

Eldeki kaynaklar ve geleceğe yönelik Projeksiyonlar doğrultusunda, her mahalleye özel Mahalle Temsilcikleri Büyüme ve Çalışma Stratejisini hazırlayacağız.

Maltepe tarihçesi’ni oluşturacak, kuşaklar arası bilgi ve deneyim aktarımını güçlendireceğiz.

İlçe YK olarak her yıl bir iş planı ve bütçe çalışması yaparak bir sonraki dönemi planlayacağız. Tüzük gereği her yıl toplanması gereken Maltepe ilçe kongresinde üyelerle paylaşacak, görüş ve önerileri alınarak karara bağlayacağız.

Mali kaynakları arttıracak ve çeşitlendireceğiz.
İlerleyen dönemlerde görev alacak yönetimlere ve kuşaklara yol göstermesi amacıyla Maltepe İlçe partili Arşivleme Belgeleme Sistemi kuracağız.

HEDEF 6:Maltepe Özelinde Yeni Bir siyaset üretimi süreci Başlatacağız.

Maltepe özeline yönelik CHP politikalarını içeren, üyelerin ve ilgili kurumların katkısı ilezenginleştirilen bir CHP MaltepeSiyaset Belgesi hazırlayacağız.

Bu belgeyi, kurulan çalışma kurullarında, ilgili üyeler ve uzmanların katılımı ile tematik alanlarda (yerel ekonomi, imar ve kentsel dönüşüm, çevre, trafik, katılımcı demokrasi, kent yoksulluğu, engelliler, esnaf, eğitim, sağlık, Sosyal politikalar yönelik tartışmalar ile oluşturacağız.

Hazırlanan belgeyi, okunması kolay ve ilgi çekici olması amacıyla infografik olarak hazırlayacak; Hem basılı hem de dijital olarak paylaşacağız. Basılı materyalleri, Mahalle Temsilcilikleri aracılığıyla yurttaşlara eldenelden ulaştıracağız.Politika ve hedefleri ilçe düzeyinde yapılacak toplantılar ve Mahalle zirvelerinde dile getireceğiz.

HEDEF 7: Seçmenlerle ilişkileri Güçlendireceğiz.

 Her mahalle için ayrı bir seçmen profili belirleme ve siyaset stratejisi oluşturacağız.

Her mahallede yılda en az bir kez her eve ziyaret yapılmasını sağlayacağız.

Yıl içinde gerçekleştirilecek etkinliklere yönelik bir takvim hazırlanarak partililer ile paylaşacağız.

Milli ve Dini Bayramları yoğun bir katılım ile kutlanmasını sağlayacağız. Sol ve sosyal demokrat tarih açısından önemli gün ve anmalar, alışa gelmişin dışında yöntemlerle yapmaya gayret edeceğiz.

Maltepe Belediye çalışmalarını yakından izleyecek, parti politikalar doğrultusunda kamuoyu oluşturacağız.
Etkinlik ve eylemleri farklı kişilerden oluşan komiteler ile gerçekleştirecek, kişilerin üzerindeki yüküpaylaştıracağız.

Parti, Maltepe için ana kucağı yapacak, sorun çözen bir yapıya kavuşturacağız.
Genel siyasete ve ülke gündemine ilişkin çalışmalar yaparak genel parti politikalarına katkı sunacağız.

Saygılarımla.

CHP MALTEPE İLÇE BAŞKANI ADAYI  ENGİN ÖZKAN

Kaynak: Editör:
Etiketler: CHP, MALTEPE, İLÇE, BAŞKAN, ADAYI, ENGİN, ÖZKAN'DAN, 7, HEDEF,
Yorumlar
ahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı